Palmesus, thank you for an amazing weekend!

 

 

Fy søren, for en utrolig helg dette har vært! Fredag morgen dro jeg rett fra nattevakt og hjem for å dusje, så bar det til Kristiansand – jeg skulle nemlig på min første festival! Allerede før avreise hadde jeg dannet meg et bilde av hvordan det kom til å være og jeg satt med greie forventninger, men helt seriøst – Palmesus overkjørte forventningene mine så grådig, på en positiv måte altså, det var nemlig MYE bedre enn jeg hadde trodd! Og best av alt var jo at jeg fikk dele opplevelsen med min kjære samboer, så selskapet var det ingenting å si på.

 

Wow, what an amazing weekend this has been! Friday morning, I went straight from night shift and home to shower. Then we went straight to Kristiansand – it was time to experience my first festival! Already before departure, I had made some thoughts of how it came to be and I hade some OK expectations, but seriously – Palmesus overthrew my expectations so much, in a positive way, that was SO MUCH better than I had imagined! And best of all, I was sharing the experience with my dear partner, so I had the best company.

 

 

Vi hadde leid en koselig leilighet et kvarters tid utenfor Kristiansand, men med buss og taxi løste det seg fint. Haha, herregud, jeg har så lyst til å dele en latterlig god historie med dere den ene natten vi skulle hjem, men jeg kan bare ikke gjøre det.. tror jeg.. eller.. nei, enkelte ting får holdes unna bloggen, haha! Men jeg kan dele en annen latterlig ting, som virkelig fikk magemusklene mine til å få kjørt seg. Har dere sett et slikt lekeapparat som ofte er på lekeplasser, hvor det er en fot med et rundt «brett» på toppen som snurrer?

Dette hadde de på festivalområdet og jeg trenger vel ikke å si at promille + lekeapparater = en god kombo. Uansett, folk la seg jo selvfølgelig på det brettet mens andre hjalp til med å snurre. Og nå kommer det beste – brettet snurret bokstaveligtalt i hundre og helvette og folk fløy vilt rundt seg til alle kanter! Hahahaha, jeg trodde seriøst jeg skulle falle om av latter et lite øyeblikk. Jeg har sett noe lignende på humorprogram på TV tidligere, men å se det i virkeligheten med flere mennesker var rett og slett priceless. Og så var det meg da, som selvfølgelig må prøve alt som prøves kan, så jeg stelte meg i kø og i det sekundet jeg skulle legge meg på brettet kom det en haug med vakter og stengte av hele moroa….. Da ble det litt dårlig stemning blant gjengen, men 2 minutter senere var det glemt og festen fortsatte. Når jeg tenker meg om var det vel bare til mitt eget beste, for folk slo seg jo faktisk. Både de som føyk av i en enorm fart, og de som fikk disse flyvende folkene på seg… Hahaha åå, jeg smiler her jeg sitter.

 

We rented a cozy apartment 15 minutes outside of Kristiansand, but we were lucky to have both buses and taxies to bring us to the city. Haha, my dear, I’d like to share a ridiculous good story with you from one of the nights we were going home, but I just can’t do it .. I think .. or .. no, some things may I keep away from the blog, haha! But I can share another ridiculous thing that really got my stomach muscles to run out of my stomach. Have you seen such a playground equipment for children, where there’s one foot with a round «board» on top that’s spinning around?

So, they had this in the festival area and I don’t need to say that alcohol + play equipment = a good combination. People lay down on the board while others helped it spinning. And now comes the best thing – the board spun sooooo fast and people flew off wildly around to all sides! Hahahaha, I seriously thought I’d pass out of laughter for a moment. I’ve seen something similar on TV earlier, but seeing it in reality was simply priceless. And then it was me who, of course, have to try everything that’s possible, so I waited in line and in the second I was going to lay down on the board, there came a bunch of guards and shut down all the fun…  The good mood among the people around changed to bad mood, but 2 minutes later it was forgotten and the party continued. When I think about it, it thought it was best that I didn’t tried, because people actually hurt themselves. Both those who feel off with an enormous speed and those who got those flying peoples on themselves … Hahaha oh, I’m smiling here I’m sitting.

 

 

Jeg skal ikke skrive et milelangt innlegg om helgen, men jeg kan si så mye som at Kristiansand var fylt med en haug glade mennesker, god stemning, bra musikk og et fantastisk vær! Vi har ledd, danset, drukket, spist god mat, shottet, kost oss, solt oss, drukket mer og danset enda mer – om hverandre, dag som natt. Både A og jeg hadde også flere venner som var der, så vi fikk tilbragt litt tid med dem og.

For å si det sånn, det ga så mersmak at jeg har bestemt meg for å reise på Findings (da med VIP-pass) og i tillegg har jeg allerede bestemt at det blir Palmesus neste år også! Da satser vi på å få samlet en god gjeng, for dette må bare oppleves igjen 🙂

 

I’m not going to write a long-term post about this weekend, but I have to say that Kristiansand was filled with a bunch of happy people, good atmosphere, great music and a great weather! We laughed, danced, we were drinking drinks, eating delicious food, drinking shots, had a great time, laying in the sun, drank more drinks and danced even more – both day and night. Both Andrè and I also had some friends there, so we spent some time with them too.

This was so fun and I’ve decided to go to Findings (then with a VIP pass) and I have already decided that it will be Palmesus next year too! Then I’ll try to get a lot of people to join us, because I really want to do this again 🙂

 

 

See you next year, Palmesus!