I løpet av en travel morgen er det fort gjort å hoppe over frokosten, men setter du av kun noen få minutter til spising kan det utgjøre en stor forskjell på dagen din. Ikke fortvil om du ikke har tid til å spise før du forlater huset, jeg kommer til å dele mange frokostidèer som kan spises på veien eller når du kommer på jobb (link kommer i dette innlegget senere).

During a busy morning, it’s easy to let breakfast fall low in your list of priorities, but taking just a few minutes to have something to eat can really make a difference to your day. Don’t worry if you don’t have time to eat before leaving the house, I will share lots of breakfast ideas that can be eaten on-the-go or when you get to work (link will come later).

 

 

 

 

1. Frokost bedrer den kognitive funksjonen.
Ved å spise frokost gjenoppretter vi glukosenivået i blodet, og glukose er en viktig karbohydrat som er nødvendig for at hjernen skal fungere optimalt. Studier har faktisk vist at hukommelsen og konsentrasjonsnivået kan forbedres ved å spise frokost, i tillegg kan det gjøre oss lykkeligere da det forbedrer humøret og senker stressnivået. Studier gjort på barn viser at frokost kan forbedre oppnåelse, oppførsel og gode karakterer. Hjernen er nemlig lik alle andre organer i kroppen – den trenger energi for å fungere som best.

1. Breakfast improves the cognitive function.
Breakfast also restores glucose levels, an essential carbohydrate that is needed for the brain to function. Studies have shown that eating breakfast can improve memory and concentration levels and it can also make us happier as it can improve mood and lower stress levels. In studies amongst children, breakfast can improve attainment, behaviour and has been linked to improved grades. Just like any other organ in the body, the brain needs energy to work at it’s best!

 

 

2. Du blir mer utholden ved fysiske aktiviteter.
Ved inntak av frokost blir du mer utholdende når det gjelder dagens mange aktiviteter. Ved å tilføre kroppen for lite energi vil nedbrytingen av muskelmasse øke, og det vil vi vel ikke? Over tid fører dette til redusert forbrenning.

2. You are more persistent in physical activities.
When eating breakfast, you’ll be more persistent in physical activities. By supplying the body with almost no energy, the breakdown of muscle mass will increase. And we don’t want that to happen, do we? This altso leads to reduced combustion.

 

 

3. Frokost kan forhindre at kroppen går i «overlevelse-modus».
Kroppen brenner ikke så mange kalorier når vi sover. Hvis vi utsetter vårt første måltid frem til lunsjtider, kan kroppen gå i «overlevelse-modus» ved å begynne lagringen av kalorier og fett. Dette er selvfølgelig ikke noe som oppstår ved å kun droppe frokosten et par ganger, så ingen grunn til panikk! Men du gjør deg selv en tjeneste ved å ta deg tid til å spise litt frokost om morgenen slik at kroppen ikke tror det blir «sult» og lagrer unødvendige kalorier som omdannes til fett.

3. Breakfast can prevent starvation.
When you sleep, your body does not burn so many calories. If you delay your first meal of the day for lunch, your body goes into survival mode and starts saving calories and creating fat. Of course, this won’t happen by skipping breakfast a couple of times! Do yourself a favor and take some time to have breakfast so your body does not think you’re starving and unnecessarily saving calories.