~ S l i k    k o m m e r    d u    i    g a n g    m e d    t r e n i n g e n ~

 

Sommeren går mot slutten og mange har allerede begynt på skole og jobb igjen. Flere uker med ferie innebærer ofte lange, late dager hvor de hverdagslige rutinene blir brutt. Sommeren er ofte fylt med deilige middager med familie og venner, iskrem dagen lang og færre treningsøkter enn normalt – akkurat slik en ferie skal være! Men, så kommer dagen hvor ferien tar slutt og hverdagen kaller. Da kan det være vanskelig å komme tilbake til de gode rutinene og for å hjelpe dere litt på veien har jeg samlet fem av mine beste tips som får deg opp av sofaen og over dørstokkmila!

//Summer is over and many of you have already started school and work again. Several weeks of vacation often involve long, lazy days where the daily routines are broken. Summer is often filled with delicious dinners with family and friends, ice creams day long and fewer workouts than normal – just the way a vacation should be! But then the day comes when the holiday ends. It may be difficult to get back to the good routines, but now I’ve collected five of my best tips to get you off the couch and to the gym!

 

 

 

 

 Selvdisiplin / Self-discipline.
Selvdisiplin er en veldig viktig del i prosessen om å endre din livsstil, uansett om det er på trening- eller kostholdfronten. Du må virkelig ha et ønske om å oppnå forandring, ellers kan det bli vanskelig å holde ut i lengden. Det vil komme dager der du helst vil sitte i sofaen i stedet for å ta deg en treningsøkt, men da er det viktig å ha nok selvdisiplin til å gjennomføre økten og heller slappe av senere på dagen.

//Self-discipline is a very important part in the process of changing your lifestyle, whether it’s training or diet. You must have a desire to achieve change, otherwise it can be difficult to endure in the long run. There will be days where you’d rather sit on the couch instead of working out, but it’s important to have enough self-discipline to exercise, and either relax later in the the day!

 

❥ Motivasjon / Motivation.
Motivasjon er minst like viktig som selvdisiplin. Uten motivasjon er det vanskelig å få noe gjort! De som vil komme i gang med trening har gjerne et ønske om å forbedre sin kropp enten fysisk eller psykisk, og allerede der er det motivasjon å hente. På dager hvor motivasjonen daler er det viktig å tenke hvorfor du startet. Hva vil du oppnå med treningen? Kommer du til å oppnå resultater hvis du ikke gjennomfører denne økten? Prøv å motivere deg selv med dine mål og ønsker, og hvis dette ikke holder er det utrolig mange inspirerende bilder og sitater på Pinterest.com.

//Motivation is at least as important as discipline. Without motivation it’s difficult to get anything done! Those who want to get started with training often have a desire to improve their body either physically or mentally, and already there is it motivation to retrieve. On days when the motivation is gone, it’s important to consider why you started. What do you want to accomplish with your training? Will you get results if you don’t complete this session? Try to motivate yourself with your goals and desires. If this doesn’t work, you can find many inspiring photos and quotes on Pinterest.com.

 

 

 

 

❥ Små delmål / small goals.
Ikke sett deg et stort mål uten å ha små delmål på veien, da er du nesten dømt til å kjøre deg selv i grøfta. Det er helt greit å sette seg et stort mål, men ved å ha små delmål på veien vil du klare å holde motivasjonen oppe hver gang du klarer et nytt mål. Forslag til delmål kan være å øke i styrke, å gå en lenger tur enn du pleier, å løpe lenger eller raskere osv. Kjøp en loggbok og skriv ned hver økt du gjennomfører, så kan du se tilbake på dine tidligere prestasjoner og se hvor langt du har kommet.

//Don’t set a big goal without having small goals along the way, then you’re almost doomed to run «into the wall». It’s okay to have a big goal, but by having small goals along the way you will be able to stay motivated every time you manage a new goal. Small goals may be increasing in strength, to go for a longer walk than you use to do, to run further or faster etc. Buy a logbook and write down each session you perform, then you can look back on your past accomplishments and see how far you have come.

 

 

❥ Jobb målrettet / Work systematic.
Aldri glem hva du jobber mot og hvorfor du jobber mot dette målet. Vær fokusert på det du gjør og gi alt du har på hver økt, så skal du se at treningen gir resultater!

//Never forget what you are working towards and why you are working toward that goal. Stay focused on what you do and give everything you have at each session, and you will see that exercising brings results!

 

 

❥ Tålmodighet / Patience.
Vær tålmodig! Ting tar tid og resultater kommer dessverre ikke over natten. Enten du trener for å holde deg i form, gå opp/ned i vekt eller bygge muskler, er det viktig å gi kroppen den tiden den trenger til forandring. Et godt tips er å ta bilder av deg selv og måle kroppen din med målebånd ved jevne mellomrom. Med mindre det er vektnedgang du ønsker, er dette mye mer presist enn tallet på baderomsvekta.

//Please be patient! Things take time and results doesn’t show overnight. Whether you exercise to keep fit, go up / down in weight or build muscles, it’s important to give your body the time it needs to change. A good tips is to take pictures of yourself and measure your body with measuring tape. Unless there is weight loss you want, this is much more precise than the number on a bathroom weight.

 

 

 

 

Dette er tipsene som funker for meg, og selv om trening er svært individuelt vil jeg tørre å påstå at disse tipsene kan hjelpe mange andre som ønsker å komme i gang med treningen. Lykke til og husk – kan jeg, kan du! 🙂

//These are tips that works for me, and although training is very individual, I would dare to say that these tips can help others who want to get started with exercising. Good luck and remember – If I can, then you can! :-)​​